LOADING

Type to search

Featured Guitar Covers Hebrew Covers

קולנוע – שרון ליפשיץ

Yuval Jun 03

מי לא אוהב את הקולנוע? 📽🎞🍿
לא משנה איזה גודל מסך יש לך בבית, עדיין יש את הקסם הזה של ללכת לקולנוע ששם הכל יכול לקרות.
אז לכבוד זה שנפתחו הקולנועים מחדש, הנה הגירסה שלי לשיר האלמותי של שרון ליפשיץ – קולנוע.
מילים: דן תורן

קולנוע – שרון ליפשיץ

תן לי יד אני פוחדת
משם בא אחד עם כובע גרב
וזאת שיושבת ליד הדלת
נראית חשודה ומסוכנת
אתה, כן אתה, תרים ידיים
ואת הבלונדינית עם העיניים
איתי, אף מילה לא רוצה לשמוע
אני רק רוצה לתת ידיים בחושך.

לא לזוז או שהיא הולכת
אני מבקש מטוס וכסף וזמן
בלי חוכמות אני פוחדת
כי הוא משוגע ואין לו מה להפסיד

תן קריאה לאיש שלנו בסין
קוד עזרה ברדיו גמא "חמסין"
קרטה, אקדח וחרב - מושלם
עם מבט שכל אישה מבקשת

אני אומרת
שזה כל כך פשוט
כשזה בסרט
אני אוהבת רק איתך לשבת
מול המסך הזה שבקולנוע
אני אוהבת ת'קולנוע.

ועכשיו כוכב הסרט משמאל
לא לנשום כי הוא הולך על גדול
בקפיצה הוא משתק את הרע
עוד מכה והוא נפצע, לא נורא
אין לו זמן כי הוא צריך להספיק
להציל את הבלונדינית ההיא
ועכשיו היא תתאהב בו כל כך
ואני אזיל דמעה כאן בחושך.

אני אומרת...

Ab
תן לי יד אני פוחדת
משם בא אחד עם כובע גרב
Fm
וזאת שיושבת ליד הדלת
נראית חשודה ומסוכנת
Ab
אתה, כן אתה, תרים ידיים
ואת הבלונדינית עם העיניים
Fm
איתי, אף מילה לא רוצה לשמוע
                        Eb
אני רק רוצה לתת ידיים בחושך.
Ab
לא לזוז או שהיא הולכת
אני מבקש מטוס וכסף וזמן
Fm
בלי חוכמות אני פוחדת
כי הוא משוגע ואין לו מה להפסיד
Ab
תן קריאה לאיש שלנו בסין
קוד עזרה ברדיו גמא "חמסין"
Fm
קרטה, אקדח וחרב - מושלם
Eb
עם מבט שכל אישה מבקשת

C#
אני אומרת
שזה כל כך פשוט
Ab
כשזה בסרט
אני אוהבת רק איתך
#C
לשבת מול המסך הזה
Eb
שבקולנוע
אני אוהבת ת'קולנוע.

מעבר:
Ab  Fm  Ab  Fm  Eb
טו דו די דו טי דו....

Ab
ועכשיו כוכב הסרט משמאל
לא לנשום כי הוא הולך על גדול
Fm
בקפיצה הוא משתק את הרע
עוד מכה והוא נפצע, לא נורא
Ab
אין לו זמן כי הוא צריך להספיק
להציל את הבלונדינית ההיא
Fm
ועכשיו היא תתאהב בו כל כך
Eb
ואני אזיל דמעה כאן בחושך.


C#
אני אומרת
שזה כל כך פשוט
Ab
כשזה בסרט
אני אוהבת רק איתך
#C
לשבת מול המסך הזה
Eb
שבקולנוע
Eb
אני אוהבת ת'קולנוע.            
אני אוהבת ת'קולנוע.

מעבר פיצוצים:
Ab  Fm  Ab  Fm  

C#
אני אומרת
שזה כל כך פשוט
Ab
כשזה בסרט
אני אוהבת רק איתך
#C
לשבת מול המסך הזה
Eb
שבקולנוע
אה אה
#C
 אני אומרת
שזה כל כך פשוט
Ab
כשזה בסרט
אני אוהבת רק איתך
#C
לשבת מול המסך הזה
Eb
שבקולנוע
Eb
אני אוהבת ת'קולנוע.                   
אני אוהבת ת'קולנוע.

סיום:
C#  Ab  C#  Ab

C#  Ab  C#  Ab     X2
אה אה אני אוהבת....
אני אוהבת ת'קולנוע...

פתיחה:

Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *