LOADING

Type to search

Featured Guitar Covers Hebrew Covers

הלב שלי – ישי ריבו

Yuval Feb 15

מילות השיר מתארות את ליבו השבור של האדם, ואת היכולת של אלוהים להושיעו.
ישי ריבו לקח חידה של רבי אברהם אבן עזרא:
”אַרְבָּעָה עָמְדוּ עַל הַיָם, צוּר וְצִיר צֹאן וְצָר; צָר הֵצִיק לְצֹאן, וְצֹאן צָעַק לְצִיר, וְצִיר חָנַן לְצוּר, וְצוּר צִוָּה לְצִיר: צֵא וְחַלֵץ צֹאנִי מִיַד צָר”
מי אלו הארבעה?
אז יש כאן משל לצוּר (אלוהים), צִיר (משה), צָר (פַּרְעֹה) וצֹאן (ישראל).
ופתרון החידה הוא שפַּרְעֹה הציק לישראל, ישראל צעקו למשה, משה קרא לאלוהים שציווה עליו לחלץ את ישראל מידי פַּרְעֹה.
על בסיס החידה הזו, כתב ישי ריבו את השיר.
המשפט “הָפַכְתָּ מִסְפְּדִי לְמָחוֹל לִי” לקוח מספר תהילים.
המשורר של תהילים מתאר את עצמו בזמן מחלתו. הוא שוכב במיטה גוסס, כל מכריו נאספים סביבו ומתחילים להספיד אותו.
אבל הוא לא מתייאש – הוא ממשיך להתפלל לה’ ולבקש עזרה וחנינה. ואז, ברגע אחד ה’ שומע את תפילתו ומרפא אותו, הוא מתאושש וקם מהמיטה.
כל מכריו מתחילים עכשיו לחולל סביבו מרוב שמחה. כך, ההתקבצות שהיתה אמורה להיות מספד עבורי, הפכה להיות מחול (ריקוד) לכבוד רפואתי.
אגב, מי שגילה את ישי ריבו הוא עידן רייכל ששמע את אחד הסינגלים הראשונים שלו, התקשר אליו והזמין אותו להיות חלק מ״הפרוייקט של עידן רייכל״.
הוא שר את אחד השירים מהפרוייקט, ורייכל הזמין אותו להופיע איתו. משם התקדמה הקריירה המוזיקלית של ריבו בקצב מהיר.
ריבו מגדיר את עצמו כיוצר דתי, אך קהל היעד מבחינתו הוא לאו דווקא כזה.
“יש לי קהל מגוון. אני שר לכולם. זו מוזיקה עם טקסטים יהודיים ותכנים דתיים, אבל הם נגישים לכולם”.
כמה שהוא צודק! ❤️
מלווה אותי על הבוזוקי האחד והיחיד ליאב כהן!

הלב שלי – ישי ריבו

הלב שלי נקרע לשניים
מה שלא ראתה שפחה על המים
כמו סופה מן הים עולה
כמו תופה של מרים פועם
ואין תרופה בעולם

הלב שלי מרים ידים
כבר מועד לא עומד על הרגליים
שבר כלי שאין בו כבר מה
והשמים הם לי חומה
איך אעבור בתוך הים ביבשה?

ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לרכך בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב

הלב שלי נקרע לשניים
חציו אשם וחציו לשם שמים
כמו סופה מן הים עולה
כמו תופה של מרים פועם
ואין תרופה בעולם ללב

ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לרכך בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב

ויש עוד צר שמציק לצאן
ואין ציר שיצעק לצור
רק אני מול ים שלם ולב שבור

ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לרכך בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב
ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול
לזכך את החול
לקדש בי הכל
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי
משכך כל כאב שבי
מרפא את הלב
מרפא את הלב
Cm
הלב שלי נקרע לשנים    
    Eb  
מה שלא ראתה שפחה על המים   
    Cm   Fm     Ab   
כמו סופה מן הים ,הולם   
    Cm    Fm     Ab   
כמו תפה של מרים , פועם   
      Gm    
ואין תרופה בעולם   
 
 Cm
הלב שלי מרים ידים     
     Eb  
כבר מועד לא עומד על הרגלים   
    Cm    Fm     Ab   
שבר כלי שאין בו כבר מה   
   Cm  Fm     Ab  
והשמים הם לי חומה   
     Gm           Gm   
איך אעבר בתוך הים ביבשה
 Ab 
ורק אתה יכול   
       Eb    
להפך מספדי למחל   
         Gm     
לזכך את החול   
        Bb Cm     
לרכך בי הכל   
 Eb                   Ab 
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי   
        Gm     
משכך כל כאב שבי   
         Ab Bb Cm     
מרפא את הלב 
   
מעבר:
| Eb | Gm |<--
 
Cm
הלב שלי נקרע לשנים    
      Eb   
חציו אשם וחציו לשם שמים   
    Cm   Fm     Ab   
כמו סופה מן הים ,הולם   
     Cm    Fm     Ab  
כמו תפה של מרים ,פועם   
      Gm    
ואין תרופה בעולם ,ללב   

 Ab 
ורק אתה יכול   
       Eb    
להפך מספדי למחל   
         Gm     
לזכך את החול   
        Bb Cm     
לרכך בי הכל   
 Eb                   Ab 
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי   
        Gm     
משכך כל כאב שבי   
         Ab Bb Cm     
מרפא את הלב 

מעבר:
|Ab |Eb |Gm |Cm |Bb |Ab |Eb | Gm |<--
|Cm |Eb |Ab |Fm |Cm |Ab |Fm |Cm | Gm |

       Cm   Fm  Ab    
ויש עוד צר שמציק לצאן   
    Cm  Fm   Ab   
ואין ציר שיצעק לצור   
   Gm             Gm    
רק אני מול ים שלם ולב שבור   

 Ab 
ורק אתה יכול   
       Eb    
להפך מספדי למחל   
         Gm     
לזכך את החול   
        Bb Cm     
לרכך בי הכל   
 Eb                   Ab 
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי   
        Gm     
משכך כל כאב שבי   
         Bb Cm     
מרפא את הלב 
 Ab 
ורק אתה יכול   
       Eb    
להפך מספדי למחל   
         Gm     
לזכך את החול   
        Bb Cm     
לקדש בי הכל   
 Eb                   Ab 
ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי   
        Gm     
משכך כל כאב שבי   
         Ab  Cm       
מרפא את הלב 
         Cm
מרפא את הלב 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *